XX Powiatowe Spotkanie Mistrzów Sportu Szkolnego oraz podsumowanie współzawodnictwa sportowego powiatu kamiennogórskiego w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady.

XX Powiatowe Spotkanie Mistrzów Sportu Szkolnego oraz podsumowanie współzawodnictwa sportowego powiatu kamiennogórskiego w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady.

18 lipca 2023 0 przez moskg
Dnia 16 i 19 czerwca 2023 roku w Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbyło się XX Powiatowe Spotkanie Mistrzów Sportu Szkolnego oraz podsumowanie współzawodnictwa sportowego powiatu kamiennogórskiego w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady.
Rok 2023 dla Szkolnego Związku Sportowego jest szczególnie ważny, ponieważ obchodzi swoje 70 – lecie. Z tej okazji wspólnie ze Starostą powiatu kamiennogórskiego wręczyliśmy podziękowania oraz pamiątkowe medale za wieloletnie zaangażowanie i ogromny wkład w upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Kamiennogórskiego szkołom, instytucjom oraz osobom, które wspólnie z nami promowały ideę sportu. I były to:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze oraz Pani Dyrektor Katarzyna Bielewicz – Czyczkan,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze oraz Pani Dyrektor Agnieszka Tatko – Fujar,
3. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach oraz Pani Dyrektor Katarzyna Nawój,
4. Szkoła Podstawowa w Lubawce oraz Pani Dyrektor Ewa Telega,
5. Szkoła Podstawowa w Krzeszowie oraz Pani Dyrektor Honorata Klimczak,
6. Szkoła Podstawowa w Marciszowie oraz Pani Dyrektor Ewa Sawicz,
7. Zespół Szkół Specjalnych oraz Pani Dyrektor Wioletta Gogolewska,
8. Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze oraz Pan Dyrektor Jacek Bruździak,
9.Zespól Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz Pani Dyrektor Mariola Jaciuk ,
10. Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze oraz Pan Dyrektor Zenon Król.
W ramach podziękowań za współpracę w działaniu na rzecz sportu osób niepełnosprawnych pamiątkowe medale otrzymali:
1. Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze oraz Pani Kierownik Katarzyna Pisarek
2. Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie oraz Pan Dyrektor Stanisław Dłużak.
Podziękowania oraz pamiątkowe medale otrzymali także nauczyciele za długoletnią współprace z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym oraz, którzy często wychodząc poza swoje obowiązki wspólnie z nami promowali aktywność i sprawność fizyczną u młodego pokolenia.
I wyróżnienia otrzymali:
1. Ze szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze Pan Łukasz Przysło oraz Pan Kornel Łukasik,
2. Ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze Pan Daniel Gontko, Pan Marek Homoncik oraz Pan Sławomir Staniec,
3. Ze Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach Pan Bartłomiej Łukasik,
4. Ze Szkoły Podstawowej w Lubawce Pan Artur Bodzek oraz Pan Adam Kopeć,
5. Ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Pani Krystyna Piotrowska
6. Z Zespołu Szkół Specjalnych Pani Brygida Budaj oraz Pan Jacek Engler,
7. Z Gminy Kamienna Góra Pan Marek Rzeszutek,
8. Z Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze Pani Katarzyna Zaczek,
9. Z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Pan Tomasz Wyszomirski,
10. Z Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze Pan Grzegorz Bizoń,
11. Z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kamiennej Górze Pan Rajmund Gądek oraz Pan Seweryn Poręba.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze dziękuje Panu Piotrowi Oskwarkowi Dyrektorowi Centrum Kultury w Kamiennej Górze oraz jego pracownikom za pomoc w przeprowadzeniu naszego XX Powiatowego Spotkania Mistrzów Sportu Szkolnego i Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego szkół za rok szkolny 2022/2023.
Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół:
Igrzyska Dzieci – dziewczęta
1. Szkoła Podstawowa nr 2 Kamienna Góra
2. Szkoła Podstawowa Lubawka
3. Szkoła Podstawowa Krzeszów
4. Szkoła Podstawowa nr 1 Kamienna Góra
5. Szkoła Podstawowa Pisarzowice
6. Szkoła Podstawowa Marciszów
7. Szkoła Podstawowa Szarocinie
8. Szkoła Podstawowa Ptaszków
9. Szkoła Podstawowa Chełmsko Śląskie
10. Szkoła Podstawowa Miszkowice
Igrzyska Dzieci – chłopcy
1. Szkoła Podstawowa nr 1 Kamienna Góra
2. Szkoła Podstawowa nr 2 Kamienna Góra
3. Szkoła Podstawowa Krzeszów
4. Szkoła Podstawowa Lubawka
5. Szkoła Podstawowa Pisarzowice
6. Szkoła Podstawowa Marciszów
7. Szkoła Podstawowa Ptaszków
8. Szkoła Podstawowa Chełmsko Śląskie
9. Szkoła Podstawowa Szarocinie
10. Szkoła Podstawowa Miszkowice
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta
1. Szkoła Podstawowa nr 2 Kamienna Góra
2. Szkoła Podstawowa Pisarzowice
3. Szkoła Podstawowa Krzeszów
4. Szkoła Podstawowa nr 1 Kamienna Góra
5. Szkoła Podstawowa Lubawka
6. Szkoła Podstawowa Chełmsko Śląskie
7. Szkoła Podstawowa Szarocinie
8. Szkoła Podstawowa Marciszów
9. Szkoła Podstawowa Miszkowice
10. Szkoła Podstawowa Ptaszków
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy
1. Szkoła Podstawowa nr 2 Kamienna Góra
2. Szkoła Podstawowa nr 1 Kamienna Góra
3. Szkoła Podstawowa Krzeszów
4. Szkoła Podstawowa Lubawka
5. Szkoła Podstawowa Pisarzowice
6. Szkoła Podstawowa Marciszów
7. Szkoła Podstawowa Szarocinie
8. Szkoła Podstawowa Miszkowice
9. Szkoła Podstawowa Ptaszków
10. Szkoła Podstawowa Chełmsko Śląskie
Igrzyska Dzieci – dziewczęta
1. Szkoła Podstawowa nr 2 Kamienna Góra
2. Szkoła Podstawowa Lubawka
3. Szkoła Podstawowa Krzeszów
4. Szkoła Podstawowa nr 1 Kamienna Góra
5. Szkoła Podstawowa Pisarzowice
6. Szkoła Podstawowa Marciszów
7. Szkoła Podstawowa Szarocinie
8. Szkoła Podstawowa Ptaszków
9. Szkoła Podstawowa Chełmsko Śląskie
10. Szkoła Podstawowa Miszkowice
Licealiada – dziewczęta
1.Zespól Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Kamienna Góra
2.Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
Licealiada – chłopcy
1.Zespól Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Kamienna Góra
2.Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze
 
Więcej in formacji w linkach poniżej:
 
https://czadrow24.pl/xx-powiatowe-spotkanie-mistrzow-sportu-szkolnego
 
https://czadrow24.pl/xx-powiatowe-spotkanie-mistrzow-sportu-szkolnego-klasy-i-vi